Sprawozdanie z posiedzenia w Copa-Cogeca

Szczegóły tutaj >>>  

Pismo Zastępcy Głównego Lekarza Weterynarii Krzysztofa Jażdżewskiego

Pismo Zastępcy Głównego Lekarza Weterynarii Krzysztofa Jażdżewskiego zawierające wnioski ze spotkania, które odbyło się 24 lutego br. z przedstwicielami hodowców i producentów drobiu oraz mięsa drobiowego. Tutaj >>>  

Pismo Polskiego Związku Zrzeszeń Hodowców i Producentów Drobiu do dr Krzysztofa Jażdżewskiego

Pismo Polskiego Związku Zrzeszeń Hodowców i Producentów Drobiu do dr Krzysztofa Jażdżewskiego Zastępcy Głównego Lekarza Weterynarii Stanowisko Polskiego Związku Zrzeszeń Hodowców i Producentów Drobiu do „Krajowego programu zwalczania niektórych serotypów salmonelli” przedstawione w piśmie do dr Krzysztofa Jażdżewskiego Zastępcy Głównego Lekarza Weterynarii. strona 1…

Posiedzenie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Dnia 14 lutego br. odbędzie się posiedzenie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Program: Informacja Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na temat sposobu obliczania dochodowości w rolnictwie. Informacja Ministra finansów na temat zasad opodatkowania dochodów rolniczych obowiązujących w polskim prawie. Informacja Ministra Pracy i Polityki…

Spotkanie Zarządu ZPiHDŚP z przedstawicielami ubojni

Dnia 09.02.2012 r. (czwartek) w Lutomiersku z inicjatywy Zarządu Zrzeszenia Producentów i Hodowców Drobiu Środkowej Polski odbyło się spotkanie z przedstawicielami ubojni. Na spotkanie zaproszono 8 ubojni z makroregionu łódzkiego, przybyli przedstawiciele 4. Tematem spotkania było rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie wprowadzenia „Krajowego programu…

Sprawozdanie Komisji dla Parlamentu Europejskiego i Rady

Sprawozdanie Komisji dla Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie wpływu rozporządzenia Rady (WE) nr 1/2005 w sprawie ochrony zwierząt podczas transportu. Sprawozdanie >>>

Obywatelski projekt ustawy o ochronie zwierząt

Szczegóły projektu >>>  

Sprawozdanie z posiedzenia grupy roboczej Komitetów Copa- Cogeca „Zdrowie i dobrostan zwierząt” – 18 listopada 2011

Szczegóły tutaj >>>  

Badania i innowacje w zakresie zdrowia i dobrostanu zwierząt w Unii Europejskiej – dokument roboczy

Szczegóły tutaj >>>  

Szkolenie dla hodowców i producentów drobiu

W dnia 26-27 styczeń br. Polski Związek Zrzeszeń Hodowców i Producentów Drobiu organizuje szkolenie dla hodowców i producentów drobiu. Szkolenie odbędzie się w miejscowości Nowe Rumunki, Hotel: „Dębowa Góra” Szkolenie jest finansowane ze środków Funduszu Promocji Mięsa Drobiowego Szczegóły >>>