Informacje o firmie

Aktualnie do Zrzeszenia należy 70 hodowców. Są to ludzie, którzy produkcją drobiu zajmują się od wielu lat, często jest to dorobek pokoleń.

Zrzeszenie Producentów Hodowców Drobiu Środkowej Polskiistnieje zaledwie od 2007 r., ale wcześniej działaliśmy jako Stowarzyszenie Producentów i Hodowców Drobiu (od 1999r).
Głównym celem zmiany kształtu organizacji na typowo związkową była przynależność do organizacji ogólnokrajowej: Polskiego Związku Zrzeszeń Producentów i Hodowców Drobiu w Warszawie.

Działając wspólnie – możemy więcej

Posiadając wieloletnie doświadczenie w działalności możemy swoją wiedzą – a jest ona nie mała, bo jest sumą doświadczeń i mądrości naszych członków – wspierać, doradzać i dzielić się z organizacjami i instytucjami z nami współpracującymi: PZZHiPD w Warszawie, ŁODR w Bratoszewicach.

Działalność nasza obejmowała – i tak jest dotychczas – makroregion łódzki. Jest to region o szczególnej specyfice rynku drobiarskiego, gdzie dominuje tzw. wolny rynek. Była zatem potrzeba prowadzenia obserwacji – monitoringu tegoż rynku. Takie wieloletnie analizy są w naszym posiadaniu. Są one niejednokrotnie wykorzystywane w różnego rodzaju negocjacjach, rozmowach z władzami krajowymi szczebla rządowego.

Ostatnie trudne lata dla polskiego drobiarstwa wymagały odważnych i zdecydowanych posunięć w działaniach, szczególnie na szczeblu krajowym.

Częste narady i spotkania chociażby w różnego rodzaju komisjach przy Ministerstwie Rolnictwa zaowocowały zacieśnieniem współpracy a nawet przyjaźniami z organizacjami związkowymi innych województw, a to rokuje dobrze na przyszłość.

Dobrze układa się również współpraca z naszymi wieloletnimi partnerami w branży -wytwórniami pasz czy producentami piskląt.

Mamy nadzieję, że poprzez Nasze działania staniemy się godnym reprezentantem sektora drobiarskiego, czego sobie i innym hodowcom i producentom drobiu serdecznie życzymy.