37 Posiedzenie Senackiej Komisji Rolnictwa

W dniu 7 listopada br. (środa) w sali nr 179 o godz. 18.00, w gmachu Senatu RP w Warszawie przy ul. Wiejskiej 6, odbyło się 37. posiedzenie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Porządek obrad:

      1. Działalność Funduszu Promocji Mięsa Drobiowego;
      2. Gęsina w promocji regionu kujawsko-pomorskiego – sukces potęgi smaku.

Retransmisja posiedzenia dostępna na stronie:

http://senat.atmitv.pl/SenatConsole/TransmissionArchiveItem.go?timeFrom=1352307662032&timeTo=1352313393712&channel=2