40 Posiedzenie Senackiej Komisji Rolnictwa

W dniu 27 listopada br. (wtorek) odbyło się 40 posiedzenie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Porządek obrad:

    1. Informacja Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie zmian w ustawie o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich;
    2. Stanowisko Ministerstwa Finansów w sprawie zmian w ustawie o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich przygotowywanych przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi;
    3. Trudności w funkcjonowaniu ubezpieczeń rolnych w Polsce w latach 2006-2012.

Retransmisja posiedzenia dostępna na stronie:

http://senat.atmitv.pl/SenatConsole/TransmissionArchiveItem.go?timeFrom=1354028647530&timeTo=1354034995715&channel=4