45 posiedzenie Sejmu RP – odrzucenie projektu ustawy dopuszczającej ubój religijny

12 lipca, br. Sejm RP odrzucił rządowy projekt ustawy dopuszczającej ubój religijny. Wniosek o odrzucenie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o ochronie zwierząt, złożony przez RuchPalikota, poparło 222 posłów, przeciw było 178, wstrzymało się 9 posłów.

Sprawozdanie Stenograficzne z 45 posiedzenia Sejmu RP. Punkt 29. porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o ochronie zwierząt – trzecie czytanie. Sprawozdanie tutaj >>>

Źródło:http://orka2.sejm.gov.pl/StenoInter7.nsf/0/9113CD34F0EE4376C1257BA6006E5CD5/%24File/45_c_ksiazka.pdf