Pismo Pani Dyr. I. Lewandowskiej dot. negocjacji pomiędzy UE i USA

Szczegóły tutaj

Odpowiedź MRIRW na pismo organizacji drobiarskich

Szczegóły tutaj >>>  

Pismo Polskiego Związku Zrzeszeń Hodowców i Producentów Drobiu do Przewodniczącego Sejmowej Komisji Rolnictwa

Szczegóły tutaj >>>  

Pismo Polskiego Związku Zrzeszeń Hodowców i Producentów Drobiu do Przewodniczącego Sejmowej Komisji Rolnictwa

Szczegóły tutaj >>>

40 Posiedzenie Senackiej Komisji Rolnictwa

W dniu 27 listopada br. (wtorek) odbyło się 40 posiedzenie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Porządek obrad: Informacja Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie zmian w ustawie o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich; Stanowisko Ministerstwa Finansów w sprawie zmian w ustawie o…

37 Posiedzenie Senackiej Komisji Rolnictwa

W dniu 7 listopada br. (środa) w sali nr 179 o godz. 18.00, w gmachu Senatu RP w Warszawie przy ul. Wiejskiej 6, odbyło się 37. posiedzenie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Porządek obrad: Działalność Funduszu Promocji Mięsa Drobiowego; Gęsina w promocji regionu kujawsko-pomorskiego…

Projekt rozporządzenia Rady Ministrów

Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wprowadzenia “Krajowego programu zwalczania niektórych serotypów salmonelli w stadach brojlerów gatunku kura (Gallus gallus)” na 2013 r. Tutaj >>>  

Zebranie Członków ZPIHDŚP

Zarząd Główny Zrzeszenia Producentów i Hodowców Drobiu Środkowej Polski zaprasza wszystkich członków Zrzeszenia na spotkanie, które odbędzie się w dniu 28.09.2012 r. (piątek) o godz.12:00 w miejscowości Lutomiersk w budynku Straży Pożarnej.

Pismo Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Pana Marka Sawickiego skierowane do Prezesa Polskiego Związku Zrzeszeń Hodowców i Producentów Drobiu

Szczegóły tutaj >>> W związku z zapytaniami skierowanymi do Zrzeszenia z zakresu prawa pracy i przepisów bhp zachęcamy do odwiedzenia strony internetowej Państwowej Inspekcji Pracy http://www.pip.gov.pl/ Dodatkowo Państwowa Inspekcja Pracy udziela bezpłatnych porad prawnych: http://www.bip.pip.gov.pl/pl/bip/porady_wszystkie

Komunikat prasowy Komisji Europejskiej w sprawie Nowego Europejskiego programu na rzecz konsumentów

Nowy Europejski program na rzecz konsumentów wzmocni zaufanie konsumentów i pobudzi rozwój gospodarczy, nadając konsumentom priorytetową rolę w ramach jednolitego rynku….. Komunikat Tutaj >>>