USTAWA O UTRZYMANIU CZYSTOŚCI I PORZĄDKU W GMINACH

Rozdział 3Obowiązki właścicieli nieruchomościArt. 5. 1. Właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie czystościi porządku przez:1) wyposażenie nieruchomości w worki lub pojemniki, przeznaczone do zbieraniaodpadów komunalnych, utrzymanie tych pojemników w odpowiednim staniesanitarnym, porządkowym i technicznym oraz utrzymanie w odpowiednim staniesanitarnym i porządkowym miejsc gromadzenia odpadów, chyba że…

Do kolegów drobiarzy!

Członkowie PZZHiPD – Zarząd Zrzeszenia Hodowców Drobiu Środkowej Polski opracował treść sprzeciwu- apelu do wszystkich posłów i senatorów w szczególności do tych 356 posłów, którzy głosowali za zapoczątkowaniem zagłady polskiego rolnictwa i rolników, rolników którzy żywią i bronią, a zawsze byli i są wierni…

Apel Zrzeszenia Hodowców Środkowej Polski!

Zarząd naszego Zrzeszenia wystąpił z inicjatywą dotyczącą „piątki Kaczyńskiego”, aby całe nasze środowisko drobiarskie przyłączyło się do akcji informowania posłów i senatorów (twórców prawa) o naszym gniewie, niepokojach na wsi polskiej oraz o zagrożeniach i negatywnych skutkach, które funduje nam ta ustawa. Po pierwsze…