Chów drobiu ekologicznego

Dnia 15 stycznia 2014 roku w Łasku odbyło się spotkanie, na którym rozmawiano o chowie drobiu ekologicznego.

W spotkaniu brali udział członkowie ZPiHDŚP.