Działalność firmy

Zrzeszenie Producentów i Hodowców Drobiu Środkowej Polski jest aktywnym uczestnikiem rozmów z przedstawicielami Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz innych organów administracji rządowej i samorządowej. Utrzymywanie stałego kontaktu ma zasadnicze znaczenie dla właściwego rozwiązywania naszych drobiarskich problemów.
Dzięki zwiększonej częstotliwości spotkań z przedstawicielami resortu rolnictwa mamy istotny wpływ na tworzenie aktów prawnych sprzyjających naszej branży zaś nasze wnioski i opinie rozpatrywane są bardziej rzeczowo. Dążymy do tego aby nasze uczestnictwo w spotkaniach i udział w dyskusjach skutkowały poprawą sytuacji w branży drobiarskiej.

Cele główne, które sobie stawiamy to:

  • integracja produkcji drobiarskiej;
  • propagowanie produkcji grupowej, powołanie silnych związków;
  • monitoring rynku, wymiana informacji;
  • propagowanie rodzimych producentów i ich produktów;
  • pomoc koleżeńska;
  • współpraca z organami administracji rządowej i samorządowej, pokrewnymi organizacjami, związkami branżowymi.