II Walne Zebranie Członków ZPIHDŚP

W środę 12.03.2008r. o godz.10.00 w Konstantynowie Łódzkim odbyło się II Walne Zebranie Członków Zrzeszenia. W spotkaniu uczestniczyło 30 osób. W pierwszej części odbyło się szkolenie nt. “Tworzenie Grup Producenckich”. Uczestnicy pilnie słuchali wykładu Pana Witolda Boguty, by później zadawać konkretne pytania w tej sprawie. Druga część spotkania poświęcona była przedstawieniu zebranym sprawozdań z działalności Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego. Przewodniczący poszczególnych organów kolejno odczytali swoje sprawozdania, zwracając się z prośbą o zatwierdzenie ich przez Walne Zebranie. Dodatkowo Prezes Zarządu – Pani Krystyna Jędrzejka złożyła sprawozdanie z realizacji budżetu za 2007 rok. W dalszej części spotkania była dyskusja. Wśród poruszanych spraw znalazły się pytania o przyszłość produkcji, omawiano sprawy związane z funkcjonowaniem Zrzeszenia. W kolejnym punkcie obrad podsumowano wnioski, odczytano propozycje uchwał i na tym zebranie dobiegło końca.