III WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW ZRZESZENIA PRODUCENTÓW I HODOWCÓW DROBIU ŚRODKOWEJ POLSKI

W dniu 20.03.2009r. (piątek) w Lutomiersku o godzinie 11 odbyło się III Walne Zebrania Członków Zrzeszenia Producentów I Hodowców Drobiu Środkowej Polski. Podstawowym celem spotkania było przedstawienie zebranym sprawozdania z działalności Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego. Przedstawiciele poszczególnych organów kolejno odczytali swoje sprawozdania, zwracając się z prośbą o zatwierdzenie ich przez Walne Zebranie. Następnie Prezes Zarządu – Pani Krystyna Jędrzejka przedstawiła sprawozdanie z realizacji budżetu za 2008 rok. W dalszej części spotkania była dyskusja. Wśród poruszanych spraw znalazły się pytania o przyszłość produkcji, omawiano sprawy związane z funkcjonowaniem Zrzeszenia.