Informacja o posiedzeniu Rady Federacji Branżowych Związków Producentów Rolnych

W dniu 04.04.2011 odbyło się posiedzenie Rady Federacji Branżowych Związków Producentów Rolnych w celu:

   1. Zatwierdzenie rocznego sprawozdania z działalności Federacji
   2. Spotkanie z Ministrem Markiem Sawickim

Ad1.

Polski Związek ZHiPD należy do Federacji od bardzo dawna i czynnie uczestniczy w pracach, a także korzysta z możliwości jakie otrzymujemy w ramach działań Federacji zarówno w kontaktach z Ministrem i administracją ministerstwa, Sejmu, Senatu czy Kancelarią Prezydenta, a także w kontaktach na forum UE poprzez COPA czy przez Komitety Doradcze Komisji Europejskiej.

Federacja obsługuje obecnie 16 grup roboczych. W 2010 roku trwały intensywne prace nad przedłużeniem możliwości użytkowania tzw. klatek nieulepszonych dla kur niosek będących w użytkowaniu przez polskich producentów jaj spożywczych. Można stwierdzić, że dzięki uczestnictwu PZZHIPD w pracach Federacji głos naszych postulatów był o wiele mocniejszy. Wysyłaliśmy kilkakrotnie naszego przedstawiciela do Brukseli na posiedzenia COPA grupy: jaja i drób gdzie jako ekspert przedstawiał nasze argumenty za przedłużeniem terminu konieczności wymiany klatek na ulepszone. Nasza organizacja z zadowoleniem stwierdza, że mimo nieprzychylności wielu państw UE wobec naszych postulatów w tej sprawie, Minister Marek Sawicki nie ustaje w wysiłkach popierając nasze dążenia na forum UE w Radzie Ministrów Rolnictwa Komisji Europejskiej.

W tym miejscu uważam, muszę poruszyć bardzo ważną kwestię. Branża drobiarska aby móc pracować i być branżą o przewidywalnej przyszłości musi mieć stałego przedstawiciela w Brukseli o bardzo wysokim statusie kompetencji i bardzo dobrze wynagradzanego. Jest to moim zdaniem warunek podstawowy, by móc mieć wiedzę dostatecznie wcześnie o wszystkich zamiarach dotyczących drobiarstwa, by móc dostatecznie wcześnie reagować i zawierać koalicje dla obrony swoich interesów a nie liczyć na to, że ktoś inny będzie dbał o nasze sprawy dostatecznie skutecznie w odpowiednim do tego czasie. (” Kopanie studni gdy jest już pożar, to trochę za późno”).

Ad 2. Więcej informacji TUTAJ >>>

Komentując bardzo szeroką wypowiedź Pana Ministra Sawickiego dotyczącą obecnej i przyszłej Wspólnej Polityki Rolnej chcę przedstawić b. ważny aspekt podkreślany przez Ministra – po 2013 roku rolnictwo UE musi być objęte jedną wspólną polityką rolna, a nie 27 różnymi politykami krajowymi, 27 państw UE. Spełnienie tego warunku dałoby polskim rolnikom wyrównanie poziomów płatności i mielibyśmy rolnictwo konkurencyjne.

Federacja w tym roku będzie obchodziła 20-lecie działalności, a przedstawicielem PZZHIPD w Radzie Federacji jest Andrzej Danielak, który spotkanie dla Państwa opisał i skomentował.

Pozdrawiam

Andrzej Danielak


KOMENTARZ DO SKOORDYNOWANYCH DZIAŁAŃ PZZHIPD POPRZEZ URZĘDY WOJEWÓDZKIE

Związek Zrzeszeń Hodowców i Producentów Drobiu prowadzi dialog z instytucjami państwowymi przede wszystkim z Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi . Jak wiemy w ostatnich latach ministrem jest Pan Marek Sawicki, który owszem z nami dość często rozmawia, lecz odnosimy ustawicznie wrażenie, że nie rozumie lub nie chce rozumieć problemów polskich producentów drobiu ,ciągle powtarzając swoją maksymę , aby jemu powiedzieć ,że skoro jest tak źle , to dlaczego jest tak dobrze, bowiem w ciągu ostatnich lat drobiarstwo dynamicznie się rozwija i w ostatnich ośmiu latach, produkcja drobiu w Polsce podwoiła się. Z tą oczywistą prawdą byłoby bardzo trudno polemizować, gdyby traktować zagadnienie w sposób tak prosty. A, że jest o wiele bardziej skomplikowanie, to dla nas jest wystarczająco mocny powód, by dotrzeć do świadomości władz poprzez inne instytucje – poprzez Wojewodów w różnych województwach.

Taki pomysł narodził się w PZZHIPD ,po to by włączyć do dyskusji o bezpieczeństwie żywności, -jej obowiązkowym znakowaniu – różne środowiska, a celem jest wywalczenie praw konsumenckich do informacji o tym ,kto jest producentem mięsa, skąd pochodzi mięso dotąd anonimowe i kto za tę żywność odpowiada . Polskie zakłady poniosły w ostatnich latach gigantyczny wysiłek ,by dostosować się do najnowszych norm technologicznych. Hodowcy dostarczający drób do tych zakładów , również obarczeni są coraz wyższymi wymaganiami , nadzorowani przez służby weterynaryjne wykazują się coraz wyższą jakością produkowanego przez siebie żywca i nie muszą wstydzić się swego towaru. Chcą by go odpowiednio znakować , by konsument miał prawo wyboru bezpiecznej żywności , był przekonany o jej wysokiej jakości , za którą jest gotów godziwie zapłacić. Chcemy zbudować zaufanie do naszych produktów.

Nie może być tak ,że nasza bezpieczna żywność o wysokich standardach jakościowych ,musi konkurować z żywnością anonimową znikąd, bo taki interes mają importerzy. Przykładów można mnożyć z niedalekiej przeszłości: 28 letnie ćwiartki kurcząt, 25 letnie mięso liofilizowane w puszkach, mięso importowane niewiadomo skąd a sprzedawane jako polskie np. do Rosji, etc. Tak dalej być nie może ,że nasze władze są dwulicowe , nie widząc tego, że się ośmieszają w oczach społeczeństwa a szczególnie naszej drobiarskiej społeczności, wpuszczając mięso wyprodukowane według innych zasad niż obowiązujące u nas.

Na tej nieuczciwej konkurencji tracimy rokrocznie ogromne pieniądze, bo gdy do handlu trafiają duże partie mięsa z zewnątrz to wiemy z doświadczenia własnego, że ceny spadają z godziny na godzinę.

Akcja PZZHIPD miała na celu zainteresować tymi problemami jak najszersze grono wojewodów i podlegające im służby. Okazało się, że niektórzy wojewodowie zorganizowali szerokie spotkania

   1. (patrz:www .wzhipd.cba.pl ,przy Wojewodzie Lubelskim
   2. Czytaj pismo do Wojewody Dolnośląskiego i Jego odpowiedź.
   3. Spotkania odbyły się również w województwach: lubuskim, mazowieckim, warmińsko-mazurskim, wielkopolskim , a obecnie czekamy na protokóły z tych spotkań.

W województwach, w których takie spotkania się odbyły dużą prace włożyły osoby zaangażowane , a dobrze by było , gdyby na gotowych już doświadczeniach w pozostałych województwach odrobinę pracy dla dobra wspólnego włożyły inne organizacje drobiarskie.

Więcej informacji tutaj >>>