Informacja z prac w grupie ,,jaja i drób” w Brukseli

10 października br. w Komitetach Copa-Cogeca odbyło się posiedzenie grupy roboczej ,,jaja i drób”. Porządek obrad oraz sprawozdanie z ostatniego posiedzenia, które odbyło się 21 marca tego roku zostały przyjęte.

Kolejnym punktem było przygotowanie posiedzenia grupy konsultacyjnej ,,jaja i drób”. Poszczególne delegacje przedstawiły sytuację na rynku drobiu i jaj. Delegat z Francji podkreślił bardzo dobry eksport drobiu do państw trzecich. Sytuacja rynku drobiu poprawiła się i we Francji udało się osiągnąć dobrą część ceny z rynku. Koszty produkcji wzrosły, podobnie jak w innych regionach Europy. Jeśli chodzi o indyka, sytuacja jest trudna, produkcja spadła o 5%. Natomiast ogólnie rynek drobiu jest dość stabilny. Jaja: rok 2011 – niskie ceny, wzrost kosztów produkcji. W Daniieksportowane jest 2/3 produkcji. Ogólnie sytuacja producentów jest dobra, wskaźniki również i wygląda to optymistycznie. Dla sektora jaj sytuacja nie jest zbyt dobra, szczególnie jeśli przyjrzymy się dochodom rolników. Ceny pasz: są dość stabilne, rolnicy podpisują kontrakty długoterminowe. We Włoszech ceny mięsa na obecny moment – mamy wzrost o 11% w stosunku do średniej z ostatnich 10-ciu lat. Mamy wzrost 20% uboju, ceny również wzrosły w związku z większym popytem. Pasze: tendencja jest stabilna, pomimo że ceny są wyższe niż w ubiegłym roku. Jaja: również udaje się uzyskać odpowiednie ceny z rynku po kryzysie z jesieni ubiegłego roku. Ceny pasz wzrosły o 20%, dlatego też pojawiły się znaczne straty, ale sytuacja się poprawiła.

Sytuację polskiego rynku przedstawiła Pani Aldona Łoś. Drób, kurczaki i indyki – pierwszy i drugi kwartał był nieopłacalny dla producentów, bo ceny pasz wzrosły o 30%. Część producentów zawiesiła produkcję. Jaja spożywcze – produkcja wynosi 210 sztuk na obywatela Polski, 90% produkcja w klatkach, 10% produkcja ściółkowa. Część producentów nie jest w stanie dostosować się do wymogów związanych z nowymi klatkami – nie mają pieniędzy na modernizację klatek. Brak skutecznej ochrony przed importem z trzecich krajów. Wspólnie w Europie musimy walczyć o konkurencyjność, np. ogromna europejska promocja jaj, wiemy że jajo daje życie, jest bardzo zdrowe i dobre. Ale w Polsce media sprzysięgły się przeciwko producentom jaj produkowanych w klatkach i przekonują konsumentów, że nie są one zdrowe.

Irlandii produkcja jest niewielka, ale wzrosło spożycie drobiu oraz ceny. Jaja: producenci jaj mieli trudności w tym roku ze względu na koszty pasz. Klatki: obawiamy się importu z państw, które nie przestrzegają tych wymogów. W Finlandiiwdrażana jest legislacja dotycząca dobrostanu; rolnicy fińscy spełniają wszystkie wymagania dotyczące produkcji. 85-90 % produkcji jaj odbywa się w nowych klatkach, jednakże niektórzy rolnicy musieli zrezygnować z produkcji. Konsumpcja drobiu oraz jaj, wzrasta i jest to tendencja długoterminowa. Ceny nadal nie pozwalają na pokrycie kosztów produkcji. W Porugalii produkcja drobiu jest dobra w tym roku, konsumpcja jest bardzo dobra. Ceny kurczaka również wzrosły. Obecnie prowadzone są negocjacje z dużą dystrybucją . W Hiszpanii sytuacja jest dość skomplikowana, cała grupa powinna domagać się odpowiednich instrumentów, wszystkie stare instalacje zaprzestaną produkcji w przyszłym roku i dlatego oczekujemy na 10- 15% spadek produkcji. W Czechach ceny drobiu są stabilne od kwietnia, jaja: ceny spadły od Wielkiejnocy, ceny pasz są wysokie. W Belgiidla brojlerów eksport jest duży, ceny pasz wzrosły, dla konsumpcji dane są bardzo dobre, ceny są blokowane w sposób sztuczny. Nadwyżka produkcji, która zaniża ceny. W Irlandii Północnej, sektor mięsa białego jest w okresie trudnym. Na chwilę obecną większość klatek jest już przekształcona, duży eksport, pasze: jesteśmy na peryferiach Europy – bardzo wysokie koszty pasz. W Anglii rynek jaj: spodziewana jest 100% zgodność z legislacją na koniec roku. Rynek jaj nieco się poprawił, wcześniej były problemy z nadwyżką podaży i wielu producentów znajduje się w nie najlepszej sytuacji. Konsumpcja kurczaków spada.

Przewodniczący podsumowuje debatę i prezentację w poszczególnych krajach. Zauważa ogólną tendencję pozytywną, a mianowicie fakt, że mięso drobiowe radzi sobie lepiej niż inne rodzaje mięsa. Obecnie ceny pasz mają ogólnie tendencję spadkową, ale musimy poczekać na to co powiedzą nam jutro przedstawiciele Komisji na ten temat, na posiedzeniu grupy konsultacyjnej. Jeśli chodzi o normy narzucone nam na poziomie europejskim, musimy przyjrzeć się importowi z krajów trzecich. Jutro należy powiedzieć Komisji, że normy w zakresie dobrostanu i ekologii są dobre, jednakże wiążą się one z kosztami ponoszonymi przez producentów.

Kolejny omawiany temat na posiedzeniu to dobrostan kur niosek. Lucia Zitti z Sekretariatu podkreśliła, że został przygotowany przez Sekretariat projekt dokumentu roboczego. Mówimy, że musimy przestrzegać terminu 1-go stycznia 2011r, musimy wziąć również pod uwagę fakt, że nie otrzymujemy dopłat bezpośrednich w ramach WPR. Dokument ten będzie potrzebny nam w komunikacji z Instytucjami Europejskimi. Zgodnie z dokumentem, Komitety Copa- Cogeca są przeciwne odstępstwom od nałożenia zakazu : musimy wprowadzić dwie kategorie producentów (Ci którzy są w trakcie wzbogacania klatek i Ci, którzy jeszcze nic nie zrobili w tym kierunku). Podkreśliła ona, że Komisja musi ustalić odpowiednie reguły, aby rozróżnić jaja z Europy oraz importowane jaja, które nie spełniają tych norm. Przewodniczący proponuje dodanie jednego zdania : sektor jaj zależy całkowicie od rynku, oraz od WPR. Producenci europejscy przestrzegają normy w zakresie dobrostanu, środowiska, śledzenia i bezpieczeństwa. Copa i Cogeca domagają się , aby takie same normy były stosowane do importowanych producentów. Wszystkie modyfikacje dokumentów zostaną przesłane członkom do zatwierdzenia.

Przewodniczący przypomina również (propozycje legislacyjne) 3.7. Wnioskowano także o przedłużenie terminu wzbogacania klatek o jeden cykl produkcyjny.

P S. Notatkę sporządziła : Aldona Łoś na podst. Sprawozdania z Posiedzenia Komisji. Przedstawicielem Polski a równocześnie Federacji Branżowych Związków Producentów Rolnych, oraz Polskiego Związku Zrzeszeń Hodowców i Producentów Drobiu na Posiedzeniu Copa oraz w Komisji Europejskiej w grupie ,,jaja i drób”, była Pani Aldona Łoś. Dla wyjaśnienia sprawozdanie z prac, przekazane jest zwyczajowo specyficznym językiem sprawozdawczym, jakim najłatwiej, skrótowo przekazać meritum wypowiedzi osób zajmujących głos w dyskusji.

Andrzej Danielak