IV WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW ZRZESZENIA PRODUCENTÓW I HODOWCÓW DROBIU ŚRODKOWEJ POLSKI

W dniu 24.03.2010 r. (środa) w Lutomiersku odbyło się IV Walne Zebrania Członków Zrzeszenia Producentów I Hodowców Drobiu Środkowej Polski.
Podstawowym celem spotkania był wybór nowych władz Zrzeszenia z uwagi na to, ze trzyletnia kadencja obecnego Zarządu dobiegła końca. Po naradzie i głosowaniu zdecydowano, by obecny Zarząd pozostał bez zmian.
Na spotkaniu przedstawiono zebranym sprawozdania z działalności Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego. Przedstawiciele poszczególnych organów kolejno odczytali swoje sprawozdania, zwracając się z prośbą o zatwierdzenie ich przez Walne Zebranie. Następnie Prezes Zarządu – Pani Krystyna Jędrzejka przedstawiła sprawozdanie z realizacji budżetu za 2009 rok.
Kolejnym punktem obrad były wolne głosy i wnioski. Przewodniczący udzielił głosu członkom, prosząc o składanie propozycji wniosków do dyskusji. Głosów było wiele, wśród nich przeważały pytania o przyszłość istnienia i opłacalności produkcji; warunki kooperacji z ubojniami, itp.
Na zakończenie Przewodniczący Zebrania podziękował członkom za przybycie, za podjęcie trafnych uchwał, ożywiony udział w dyskusjach i ogłosił zamknięcie obrad.