Konferencja “Hodowla brojlera dziś”

W dniu 14 października 2010 r. w miejscowości Nowy Adamów odbyła się konferencja “Hodowla brojlera dziś”. Było tu już kolejne spotkanie zorganizowane dzięki Wytwórni Pasz i Koncentratów Tasomix.

    Wśród omawianych tematów można wymienić:

  1. Czynniki wpływające na skuteczną dezynfekcję- K. Fryder Agro-Trade
  2. Wentylacja a dodatkowe efekty w tuczu brojlerów- Ł. Słoniewicz – Hubbard Polska
  3. Adicox L i Hepasol – celowość ich stosowania w tuczu- H. Rózański Adifeed
  4. Sytuacja na rynku pasz i w produkcji brojlera -szanse i zagrożenia – K. Jędrzejka, R. Potarzycki, M. Strzelecki

Wygłaszane tematy i omawiane zagadnienia były niezwykle interesujące. Oprócz tych wyżej wymienionych Pan Ł. Słoniewicz (Hubbard Polska) omówił stan produkcji brojlera w Polsce, a także aktualną sytuację na światowym i europejskim rynku drobiarskim.
W śród obecnych był również Pan Andrzej Danielak Prezes Polskiego Związku Zrzeszeń Hodowców i Producentów Drobiu. Prezes PZZHiPD omówił tematy, które najbardziej nurtowały hodowców np. przybliżył tematykę związaną z Funduszem Promocji Mięsa Drobiowego.
Składamy gorące podziękowania dla, osób dzięki którym konferencja mogła się odbyć.