Konferencja “Istotne aspekty produkcji drobiu”

W dniu 23 października 2009 w Pabianicach z inicjatywy Wytwórnia Pasz i Koncentratów TASOMIX, a także przy udziale przedstawicieli Cobb Germany i Merial Polska odbyło się spotkanie członków Zrzeszenie Producentów i Hodowców Drobiu Środkowej Polski. Tematem spotkanie były “Istotne aspekty produkcji drobiu”. Program konferencji obejmował następujące zagadnienia:

  1. Badania prób na salmonelle – Przedstawiciel Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii, Przedstawiciel Vet-Lab z Brudzewa – lek.wet. Piotr Kwieciński
  2. Najnowsze rozwiązania technologiczne w produkcji pasz dla drobiu – Marcin Strzelecki – Wytwórnia Pasz i Koncentratów TASOMIX
  3. Istotne elementy produkcji brojlera na przykładzie COBBA 500 – Ireneusz Rosada Cobb Germany
  4. Poprawa efektywności w produkcji brojlerów poprzez stosowanie nowoczesnej immunoprofilaktyki – dr Mariusz Urbanowki Merial

Była to dla członków Zrzeszenia Producentów i Hodowców Drobiu Środkowej Polski niebywała okazja zdobycia nowej wiedzy na temat produkcji i hodowli drobiu.

Dziękujemy firmie “Tasmix” za zorganizowanie spotkania.