Konferencja pt. “Działania promocyjne na rynkach wybranych produktów rolnych – doświadczenia polskie”

W dniu 08.03. br. Przedstawiciele naszej branży w osobach: A. Danielak, K. Jędrzejka, A. Zubków uczestniczyli w zwołanej przez Agencję Rynku Rolnego konferencji pt. „Działania promocyjne na rynkach wybranych produktów rolnych – doświadczenia polskie” z udziałem przedstawicieli Komisji Europejskiej: dyrektora DG Agri Klausa Dietera Borchardta i przedstawiciela Działu Promocji Produktów Rolnych Emanuela Jankowskiego.