Konferencja w Ministerstwie Rolnictwa

We wtorek 18.03.2008r. o godzinie 10.00 w gmachu Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi odbyła się konferencja na temat: “Zagrożenia dla hodowli i produkcji zwierząt gospodarskich wynikające z Ustawy o paszach”. Szczególne zainteresowanie wzbudzały skutki wprowadzenia zakazu GMO w chowie drobiu i świń. W programie konferencji znalazły się następujące wykłady:

  • “Ekonomiczne i społeczne przesłanki do uchylenia zakazu stosowania pasz z GMO”- prof. dr hab. Zenon Zduńczyk, PAN Olsztyn;
  • “Skutki wprowadzenia zakazu GMO w uprawie i żywieniu zwierząt dla chowu drobiu i świń w Polsce” – prof. dr hab. Franciszek Brzóska, IZ-PIB w Balicach;
  • “GMO jako składnik pasz i żywności. Bezpieczeństwo stosowania roślin transgenicznych w diecie” – dr inż. Iwona Kozieradzka, SGGW Warszawa