Nadzwyczajne Walne Zebranie ZPiHDŚP w Lutomiersku

Dnia 9 października 2009 w Lutomiersku odbyło się Nadzwyczajne Walne Zebranie członków Zrzeszenia Producentów i Hodowców Drobiu Środkowej Polski.
Celem zebrania był wybór delegatów na Kongres Polskiego Związku Zrzeszeń Hodowców i Producentów Drobiu. Po naradzie i dyskusji wyłoniono 10 przedstawicieli, którzy reprezentowali hodowców z różnych ośrodków regionu Środkowej Polski. Wybrani delegaci podczas kongresu Polskiego Związku Zrzeszeń Hodowców i Producentów Drobiu będą mieli prawo do oddania głosu na kandydatów do Zarządu Polskiego Związku, jak również sami będą mogli być kandydatami.
Po części oficjalnej została przedstawiona hodowcom procedura postępowania w przypadku wykrycia salmonelli.