Notatka ze spotkania hodowców i producentów drobiu

W dniu 04.01.2008r. w Konstantynowie Łódzkim odbyło się spotkanie hodowców i producentów drobiu, w którym uczestniczyło 20 osób. W pierwszej części zebrania Prezes Zarządu – Pani Krystyna Jędrzejka, wracając do tego szczególnego dnia jakim jest Wigilia Bożego Narodzenia, złożyła wszystkim obecnym życzenia świąteczno-noworoczne: zdrowia, szczęścia, spokoju, wszelkiej pomyślności i obfitości łask bożych, aby rok 2008 pozwolił zrealizować plany i przyniósł efekty działań w kierunku silniejszej integracji całej branży.

Druga część spotkania poświęcona była omówieniu kalendarza wydarzeń jakie miały miejsce od września do końca 2007 roku. Pani Krystyna Jędrzejka informowała zebranych o wyjazdach i sprawach załatwianych w Ministerstwie Rolnictwa, w urzędach miast, starostwach. Przedstawiła zarys rozmów z hodowcami, przekazała ich obawy i omówiła sytuację panującą na terenach, gdzie wykryto w grudniu ognisko ptasiej grypy.

W dalszej części uczestnicy spotkania podjęli dyskusję, wysuwali wnioski, składali propozycje dalszych działań związku. W wyniku rozmów wypracowano następujące postulaty:

  1. Integracja środowiska drobiarskiego jest koniecznością bowiem brak porozumienia między hodowcami jest bardzo niekorzystny dla nich samych;
  2. Należy przeanalizować różne formy organizacyjne w ramach związków rolniczych, poznać ich zasady i warunki działania i wybrać najbardziej korzystny dla branży;
  3. Potrzeba ściślejszego przepływu informacji między hodowcami a biurem Zrzeszenia.