Notatka ze spotkania z Panem Grzegorzem Wojciechowskim – Senatorem RP

W dniu 23.08.2008r. w Rawie Mazowieckiej odbyło się spotkanie członków Zarządu naszego Zrzeszenia z Panem Senatorem Grzegorzem Wojciechowskim.

Celem spotkania było przedstawienie problemów z jakimi borykają się producenci i hodowcy drobiu. Przedstawiliśmy Panu senatorowi nasze obawy i pewne zastrzeżenia dotyczące mającej wejść w życie 01.01.2009r. ustawy o zwalczaniu salmonellozy w stadach brojlerów.

Na spotkaniu poruszono również problem niskich cen żywca, które są dyktowane przez ubojnie. To smutne, że tak naprawdę (przynajmniej na ten moment) hodowca nie ma wpływu na zaoferowaną mu przez ubojnie cenę. Dodatkowo sytuacje pogarsza fakt utrzymujących się wciąż wysokich cen pasz pomimo bardzo dużego spadku cen zbóż.

Innym problemem, który omówiliśmy z Panem Senatorem jest wykorzystywanie luk i kruczków prawnych przez spryciarzy-byłych właścicieli ubojni, którzy (mimo wyroków sądowych) nie rozliczyli się z hodowcami za dostarczony żywiec na olbrzymie kwoty i czują się bezkarni. Materiały jakimi dysponuje nasze Zrzeszenie udostępniliśmy do wykorzystania.

Z całą pewnością przyszłość polskiego drobiarstwa nie przedstawia się w sposób optymistyczny.