Notatka ze spotkania z – Wiceprzewodniczącym Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi Parlamentu Europejskiego – Panem Januszem Wojciechowskim – oraz senatorem – Panem Grzegorzem Wojciechowskim

Ze względu na stale pogłębiający się kryzys w branży drobiarskiej, w dniu 19.01.2008r. w Rawie Mazowieckiej odbyło się spotkanie członków Zarządu ZPIHDSP z Wiceprzewodniczącym Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi Parlamentu Europejskiego – Panem Januszem Wojciechowskim oraz senatorem – Panem Grzegorzem Wojciechowskim.

Celem wizyty było przedstawienie obecnie panującej sytuacji w drobiarstwie oraz prośba o pomoc w tych, tak trudnych dla branży chwilach.

Dramatycznie niskie ceny żywca, w przeciwieństwie do stale rosnących kosztów produkcji (pasze, energia, opał, itp.) pociągają za sobą tragiczne skutki. Producenci żywca ponoszą olbrzymie straty. Przyszłość polskiego drobiarstwa stoi pod znakiem zapytania. W związku z powyższym członkowie Zarządu ZPIHDSP zwrócili się do Panów z następującymi pytaniami:

  1. Czy zjawisko grypy ptaków nie posłużyło za scenariusz wyreżyserowany przez i na potrzeby określonych operatorów rynku lub kapitału spekulacyjnego;
  2. Czy nie jest rolą państwa chronić własnego producenta w sytuacjach nadzwyczajnych (kryzysowych) a obecne zjawisko do takich należy;
  3. Czy ogromna podaż drobiu z innych krajów europejskich bądź krajów trzecich – bardzo wysoko subsydiowana – nie jest dumpingiem i nie powinna być przez właściwe urzędy nadzorowana, mimo ponawianych przez naszą branżę wniosków w tej sprawie nadzór nie jest właściwie wykonywany;
  4. Czy są jakiekolwiek przeciwwskazania aby wprowadzić obowiązek oznaczania na mięsie dodatkowo kraju producenta jako informacje dla konsumenta (tak jest w krajach Unii Europejskiej);
  5. Czy bezkrytyczne i z naruszeniem prawa wydawanie pozwoleń na budowę olbrzymich obiektów o dużej koncentracji drobiu – bez zachowania podstawowych zasad bezpieczeństwa zoo-weterynaryjnego i środowiskowego – nie jest przyczynkiem do wystąpienia chociażby takich kryzysów jak obecny (przykład: powiat Żuromin).

Oczekujemy, że w najbliższym czasie strona rządowa poczyni jakieś kroki w kierunku wyjaśnienia zaistniałej sytuacji i wpłynie na jej poprawę.