Notatka ze spotkania z Wiceprzewodniczącym Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi Parlamentu Europejskiego

W dniu 25.02.2008r. w Urzędzie Wojewódzkim w Łodzi członkowie Zarządu Zrzeszenia Producentów i Hodowców Drobiu Środkowej Polski zostali przyjęci przez Panią Wicewojewodę Krystynę Ozgę. W spotkaniu, ze strony Urzędu, uczestniczyli także Pan Kazimierz Perek – Dyrektor Wydziału Środowiska i Rolnictwa oraz Pan Paweł Szkudlarek – Kierownik Działu Wydziału Środowiska i Rolnictwa. Do spotkania doszło na naszą prośbę, a jego celem było przekazanie władzom województwa problemów, z którymi boryka się rolnictwo a głównie nasza branża.
Materiał jaki zostawiliśmy Pani Wojewodzie zawierał dwa bloki problemowe: ekonomiczny i rynkowy.
Pierwszy zawiera problemy związane z:

 

  • Brakiem umów kontraktacyjnych z ceną progową i jednolitym terminem płatności;
  • Brakiem ochrony rynku przed nieuczciwą konkurencją;
  • Wystąpieniem ptasiej grypy w woj. mazowieckim i jej skutków w woj. łódzkim

 

W drugim bloku omawialiśmy:

 

  • Niekontrolowany import mięsa głównie z krajów trzecich;
  • Brak oznaczeń mięsa w handlu, co narusza prawa konsumenta do świadomego wyboru nabywanych artykułów.

 

Pani Wicewojewoda poinformowała, że poleci podległym jej służbom zbadanie problemów, szczególnie rynku i ochrony konsumenta. Zapewniła nas także o pomocy w rozwiązywaniu spraw umów kontraktacyjnych i terminów płatności.
O spotkaniu zostanie powiadomione Ministerstwo i za miesiąc odbędzie się ponowne spotkanie.