Pismo Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Pana Marka Sawickiego skierowane do Prezesa Polskiego Związku Zrzeszeń Hodowców i Producentów Drobiu

Szczegóły tutaj >>>


W związku z zapytaniami skierowanymi do Zrzeszenia z zakresu prawa pracy i przepisów bhp zachęcamy do odwiedzenia strony internetowej Państwowej Inspekcji Pracy http://www.pip.gov.pl/ Dodatkowo Państwowa Inspekcja Pracy udziela bezpłatnych porad prawnych: http://www.bip.pip.gov.pl/pl/bip/porady_wszystkie