Pismo Pani Dyr. I. Lewandowskiej dot. negocjacji pomiędzy UE i USA

Szczegóły tutaj