Pismo Polskiego Związku Zrzeszeń Hodowców i Producentów Drobiu do dr Krzysztofa Jażdżewskiego

Pismo Polskiego Związku Zrzeszeń Hodowców i Producentów Drobiu do dr Krzysztofa Jażdżewskiego Zastępcy Głównego Lekarza Weterynarii

Stanowisko Polskiego Związku Zrzeszeń Hodowców i Producentów Drobiu do “Krajowego programu zwalczania niektórych serotypów salmonelli” przedstawione w piśmie do dr Krzysztofa Jażdżewskiego Zastępcy Głównego Lekarza Weterynarii.

strona 1 >>>

strona 2 >>>

strona 3 >>>