Pismo Zastępcy Głównego Lekarza Weterynarii Krzysztofa Jażdżewskiego

Pismo Zastępcy Głównego Lekarza Weterynarii Krzysztofa Jażdżewskiego zawierające wnioski ze spotkania, które odbyło się 24 lutego br. z przedstwicielami hodowców i producentów drobiu oraz mięsa drobiowego.

Tutaj >>>