Pomocne linki

Polski Związek Zrzeszeń Hodowców i Producentów Drobiu
www.pzzhipd.pl/

Wojewódzki Związek Hodowców i Producentów Drobiu w Lublinie
www.wzhipd.cba.pl/

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
www.minrol.gov.pl

Agencja Rynku Rolnego
www.arr.gov.pl

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
www.arimr.gov.pl

Główny Inspektorat Weterynarii
www.wetgiw.gov.pl

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego
www.krus.gov.pl

Pierwszy Portal Rolny
www.ppr.pl

Miesięcznik Polskie Drobiarstwo
www.polskie-drobiarstwo.pl

www.piagro.pl
www.piagro.pl

www.rolnicze24.pl
www.rolnicze24.pl