Posiedzenie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Dnia 14 lutego br. odbędzie się posiedzenie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Program:

  1. Informacja Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na temat sposobu obliczania dochodowości w rolnictwie.
  2. Informacja Ministra finansów na temat zasad opodatkowania dochodów rolniczych obowiązujących w polskim prawie.
  3. Informacja Ministra Pracy i Polityki Społecznej na temat zakresu wsparcia socjalnego rolników.
  4. Zakres podmiotowy i przedmiotowy obciążeń publicznoprawnych w rolnictwie – prof. Beata Jeżyńska, Katedra Prawa Rolnego i Gospodarki Gruntami, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.
  5. Informacja Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na temat metodologii badań dochodów w rolnictwie.
  6. Poziom i struktura dochodów rodzin rolniczych z gospodarstw prowadzących rachunkowość – prof. Andrzej Kowalski, Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej Państwowy Instytut Badawczy w Warszawie.