Posiedzenie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi

28 lipca 2009 r. odbyło się 87 posiedzenie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi. W spotkaniu wzięli udział członkowie Polskiego Związku Zrzeszeń Hodowców i Producentów Drobiu, przedstawiciele Krajowej Rady Drobiarstwa-Izby Gospodarczej oraz Krajowej Izby Producentów Drobiu i Pasz. Program posiedzenia obejmował:

  1. Aktualną sytuacje i perspektywy rynku drobiu i jaj w Polsce
  2. Realizację “Krajowego programu zwalczania niektórych serotypów Salmonelli w stadach brojlerów gatunku kura (Gallus Gallus) na 2009 r.” oraz “Krajowego programu zwalczania niektórych serotypów Salmonelli w stadach niosek gatunku kura (Gallus gallus) na 2009 r.”
  3. Założenia programu zwalczania niektórych serotypów Salmonelli brojlerów na lata 2009-2011.

Z uwagi na szeroką problematykę tematów podjętych na posiedzeniu Komisji nie udało się wszystkich zagadnień w sposób wyczerpujący omówić. Polski Związek Zrzeszeń Producentów i Hodowców Drobiu zwrócił się ponownie o szczegółowe wyjaśnienia, które zawarto w piśmie skierowanym do Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi.