Posiedzenie Komisji Zarządzającej Funduszu Promocji Mięsa Drobiowego

Informujemy, że w dn 15.03.2011 w Warszawie w Agencji Rynku Rolnego odbyło się kolejne (poprzednie w br było 25.01.2011) posiedzenie Komisji , która omawiała sprawozdanie rzeczowe za rok 2010, a także propozycje do planu finansowego Funduszu Promocji Mięsa Drobiowego na rok 2011.

Z planu finansowego na 2011r omawiano szczególnie plan kampanii reklamowej mięsa kurcząt, który realizowany będzie już pod koniec lata i jesienią br. W obradach z ramienia PZZHIPD uczestniczyli: Andrzej Danielak, Krystyna Jędrzejka i Stanisław Nydziński.