Posiedzenie prezydium Komisji Dialogu Społecznego przy Wojewodzie Łódzkim

Dnia 17 lutego 2011 r. w Urzędzie Województwa Łódzkiego odbyło się posiedzenie prezydium Dialogu Społecznego.

Na spotkaniu prezydium przedłożono ogólny materiał do dyskusji na właściwym posiedzeniu pełnej Komisji. Przedstawione materiały wprowadzały w problemy branży drobiarskiej.

Najbliższe posiedzenie Komisji Dialogu odbędzie się najprawdopodobniej w marcu.

Zapraszamy do ściągnięcia pliku i zapoznania się z treścią przedstawionych materiałów.

Plik do pobrania tutaj: pobierz