Posiedzenie Sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi – pierwsze czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o ochronie zwierząt

Dnia 11.02.2009r. odbyło się posiedzenie Sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Celem obrad było pierwsze czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o ochronie zwierząt dostosowującej polskie prawa do dyrektywy Rady 2007/43/WE z dnia 28 czerwca 2007r. w sprawie ustanowienia minimalnych zasad dotyczących utrzymywania kurcząt brojlerów. W zebraniu brali również udział przedstawiciele Krajowej Rady Drobiarstwa oraz Polskiego Związku Zrzeszeń Hodowców i Producentów Drobiu. Posiedzenie wzbudziło wiele emocji. Więcej informacji na temat przebiegu posiedzenia można znaleźć na stronie internetowej Pierwszego Portalu Rolnego. Link odsyłający do wspomnianego artykułu poniżej:

zobacz artykuł