Posiedzenie Zarządu Łódzkiej Izby Rolniczej

W dniu 02.02.2011 r. przedstawiciele naszego Zrzeszenia uczestniczyli w posiedzeniu Zarządu Łódzkiej Izby Rolniczej.

Celem naszym było przedstawienie problemów nurtujących branżę, a szczególnie wzrastających wciąż cen pasz przy cenie żywca nie pokrywającej kosztów produkcji.

Sytuacja trwa już pół roku i jeżeli taki stan będzie trwał nadal, może się okazać, że producentów drobiu nie będzie stać na prowadzenie dalej produkcji, a polski kurczak stanie się rarytasem na polskim stole.

Przewodniczący Izby Rolniczej wraz z członkami Zarządu zadecydowali, aby te problemy (z wnioskami) przedłożyć Pani Wojewodzie na najbliższym spotkaniu, które odbędzie się 07.02. br. Jest ono poświęcone wprawdzie trzodzie chlewnej, ale te dwie branże mają podobne problemy. Stąd słuszność przedstawienia naszych bolączek choć w zarysie. Mamy bowiem nadzieję na spotkanie wyłącznie naszej branży (tematycznie jest bardzo szeroka), o które to spotkanie prosiliśmy w naszym piśmie adresowanym do Pani Wojewody Jolanty Chełmińskiej (pismo z dn. 22.01.2011 r.)