Posiedzenie Zarządu Zrzeszenia – omówienie stosowania przepisów

Na posiedzeniu zostały omówione sprawy dotyczące Bazy Danych o Produktach i Opakowaniach oraz o gospodarce odpadami (BDO).

Szczegóły dostępne pod adresem: POSIEDZENIE ZARZĄDU – DOKUMENTY