Postulaty przedstawione Wojewodzie Łódzkiemu

Kryzys w branży drobiarskiej pogłębiony aferą dioksynową w Republice Federalnej Niemiec wywołał olbrzymi niepokój wśród producentów, co przełożyło się na masowe spotkania lokalne, a później międzywojewódzkie

W wyniku czego podjęto decyzję o konieczności spotkania z wojewodami. Póki takie spotkania nastąpią wszyscy Wojewodowie otrzymali w formie pisemnej zdefiniowane problemy branży i wynikające z nich wnioski. Pismo skierowane do Pani Jolanty Chełmińskiej Wojewody Łódzkiego można pobrać tutaj >>> 
Zapraszamy do ściągnięcia pliku i zapoznania się z jego treścią