Protest w Brukseli

W dniu 23.05. br. Rolnicy polscy – członkowie Krajowego Związku Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych, Krajowjo Rady Izb Rolniczych, Federacji Branżowych Związków Producentów Rolnych, do której to federacji przynależy PZZHiPD oraz Związek Młodzieży Wiejskiej i Związku Zawodowego Centrum Narodowych Młodych Rolników – protestowali na placu Schumana w Brukseli przeciwko historycznej, niesprawiedliwej zasadzie płatności bezpośrednich, które faworyzują duże kraje, a krzywdzą “nowe”.

Byliśmy obecni i my drobiarze w 10 osobowej grupie, ale byli też drobiarze, którzy prowadzą i inną produkcję rolną, a zatem była nas liczna grupa.

Klika godzin przed protestem, którego uwieńczeniem było wręczenie przedstawicielom UE tj. Jerzemu Buskowi – przewodniczącemu PE, Jose Barosso – przewodniczącemu KE oraz przewodniczącemu Rady Unii Europy petycji.

Spotkaliśmy się również z Europosłami na dwu godzinnym sympozjum gdzie mieliśmy możliwość zwrócenia uwagi na wiele niesprawiedliwości dotyczących polskiego rolnika i producenta.

      1. Wykluczenie z możliwości podziału wartości dodanej, gdyż przemysł około rolniczy został sprywatyzowany z pominięciem rolnika, a przecież większość takich zakładów była budowana z udziałem rolników. W ten sposób polski rolnik – producent jest na straconej pozycji do farmera zachodniego, jeśli chodzi o konkurencyjność.

Byliśmy również w Copa-Cogeca – tam pytaliśmy o zasady działania i finansowania Związków Rolniczych.

    1. Podkreślony został fakt olbrzymiego spadku parytetu dochodu wsi w stosunku do mieszkańców miast i wynosi jak 1:2. Istnieje poważna obawa, ze młodzi ludzie zniechęcają się do pracy na roli.
    2. Zwróciliśmy uwagę Europosłów na to, że do Polski napływa mięso poza standardami, które powoduje niebezpieczną chwiejność rynku i bankructwa gospodarstw. Unia Europejska podnosi coraz bardziej wymagania, czy to technologiczne, czy to dotyczące dobrostanu co powoduje wzrost kosztów, a równocześnie sprowadza się w sposób niekontrolowany mięso poza standardami co stwarza antykonkurencję.
    3. Wnioskowaliśmy, aby UE otwierając się na światowy handel, zezwoliła na wprowadzanie do Europy produktów (mięso) tyko i wyłącznie wyprodukowanych według standardów obowiązujących w Unii i żeby obowiązkowo były znakowane