Protest w Łowiczu

Dnia 21 marca 2011 w Łowiczu o godzinie 12:00 w pobliżu drogi krajowej nr 14 oraz ul. Jana Pawła II odbył się protest organizowany przez Związek Zawodowy Rolnictwa “Samoobrona” woj. łódzkiego. W proteście wzięli udział przedstawiciele wszystkich okołorolniczych związków zawodowych w tym przedstawiciele naszego Zrzeszenia.

   1. Uczestnicy akcji protestacyjnej wysunęli następujące postulaty:

   2. Przywrócenia opłacalności produkcji zwierzęcej, ze szczególnym uwzględnieniem realnych cen skupu żywca.
   3. Powstrzymania spekulacji cenami żywności.
   4. Powstrzymania wzrostu cen na środki do produkcji rolnej, lub ustanowienia stosownych rekompensat.
   5. Utrzymania ubezpieczenia KRUS.
   6. Poprawy systemu opieki zdrowotnej.
   7. Rządowej interwencji w sprawie nierzetelnych podmiotów gospodarczych skupujących produkty rolne.

Szczegóły:

http://www.dzienniklodzki.pl/aktualnosci/382624,lowicz-protest-rolnikow-blokada-drogi,id,t.html?cookie=1

http://www.samoobrona.org.pl/pages/03.Zwiazek/00.Aktualnosci/index.php?document=/5024.html

http://www.zzrsamoobrona.pl/