Protest w Olsztynie

Dla pełniejszego obrazu sytuacji przekazujemy informację, jaką umieścił na swych stronach internetowych Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie.
“Wicewojewoda Jan Maścianica spotkał się z protestującymi przed Urzędem Wojewódzkim w Olsztynie hodowcami trzody chlewnej i drobiu oraz przedstawicielami Związków Rolniczych.

  Komitet Protestacyjny za pośrednictwem Wojewody przekazał postulaty Ministrowi Rolnictwa i Rozwoju Wsi m.in.:

 • ochrony naszego rynku przed nieuczciwą konkurencją
 • zabezpieczenia środków na realizację programu zwalczania choroby Aujeszkyego
 • likwidacji obecnych ferm wielkoprzemysłowych
 • jak najszybszego zrównania dopłat obszarowych w całej Unii Europejskiej
 • wprowadzenie umów kontraktacyjnych z ceną progową
 • znakowania wszelkiego rodzaju mięsa w obrocie, aby klient miał prawo wyboru
 • 14 dniowego terminu płatności za żywiec
 • wprowadzania obowiązku metkowania mięsa i jego przetworów, by konsument znał kraj pochodzenia surowca
 • utworzenie funduszu rekompensat za poniesione straty z powodu ptasiej grypy

Wicewojewoda Jan Maścianica zobowiązał się do zorganizowania spotkania w Komisji Dialogu Społecznego z właścicielami zakładów mięsnych, przetwórczych i handlowych województwa warmińsko-mazurskiego oraz producentami trzody chlewnej. W spotkaniu mieliby uczestniczyć także przedstawiciele Inspekcji Weterynaryjnej, służb fitosanitarnych, ochrony środowiska i Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
Protestujący rolnicy za pośrednictwem Wojewody przekazali Ministrowi Rolnictwa i Rozwoju Wsi Markowi Sawickiemu małego prosiaczka i ok.30 kurczaków”.