Protest w Warszawie

Dnia 30-06-2011r NNZ Solidarność organizuje w Warszawie protest wszystkich niezadowolonych grup społecznych. Razem z PZZHiPD zwracamy się z apelem do wszystkich hodowców drobiu o wzięcie udziału w proteście ogólnopolskim. Możliwość zgłoszenia swojego udziału w proteście pod nr tel.: 46 875 27 07

Poniżej przedstawiamy plan protestu:

10.30-11.30 zbiórka na placu Piłsudskiego w Warszawie

11.30-12.30 przemówienia protestujących

12.30- przemarsz pod Sejm i Radę Ministrów


Pismo do Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii w Olsztynie

Dania 30 maja 2011 r. ZPiHDŚP skierowało pismo do Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii w Olsztynie następującej treści:

Zaniepokojeni jesteśmy sytuacją, jaka ma miejsce od połowy maja, kiedy to ubojnie naszego terenu nie odbierają wytłuczonego drobiu w przewidzianym terminie tłumacząc to “górami” taniego mięsa na rynku. Koledzy zrzeszeni w naszej organizacji przekazali nam informacje, że na teren Warmii I Mazur do ubojni zlokalizowanych w Uniszkach, Zalewie oraz Nowym Mieście Lubawskim, wjeżdżają konwoje żywego drobiu, prawdopodobnie z Holandii, być może z terenów ptasiej grypy.

Ponieważ informacje te nie są sprawdzone, ale układają się w logiczną całość, jeśli chodzi o spadek cen mięsa drobiowego na rynku, zwracamy się do Pana z prośbą o wyjaśnienie naszych wątpliwości.

Jeżeli to zdarzenie ma miejsce, to prosimy o poinformowanie nas, jakie to są ilości drobiu żywego, który trafia do Polski i na jaki rynek to mięso zostało przeznaczone oraz czy zostały zachowane zasady dobrostanu w czasie tak odległego transportu.

Otrzymana odpowiedź dotycząca Ubojni Uniszki TUTAJ >>>

Otrzymana odpowiedź dotycząca powiatu iławskiego i nowomiejskiego str. 1. TUTAJ >>>

Otrzymana odpowiedź dotycząca powiatu iławskiego i nowomiejskiego str. 2. TUTAJ >>>

Odnosząc się do pisma dotyczącego powiatu iławskiego i nowomiejskiego chcemy dodać, że chętnie poznamy ten sprzęt do pojenia. Zwrócimy się do Pana doktora o możliwość obejrzenia takich obiektów.