Protest w Warszawie

Dnia 17.12.2008r. odbył się w Warszawie protest organizowany przez Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Rolników Indywidualnych “Solidarność”. W demonstracji tej uczestniczyliśmy wraz z Polskim Związkiem Zrzeszeń Hodowców i Producentów Drobiu jako branża drobiarska. Prezes PZZHiPD wręczył Panu Ministrowi Rolnictwa i Rozwoju Wsi listę postulatów, którą podajemy poniżej.

Lista postulatów

Domagamy się:

 1. Ustawy o rodzinnym gospodarstwie rolnym
 2. Działań legislacyjnych, zmierzających do zmiany i dostosowania uprawnień polskich organizacji społeczno-zawodowych do istniejących w innych krajach UE, np. Francja, Niemcy
 3. Ustawy o branżowych rozwiązaniach systemowych z funduszami promocji (samorządy branżowe)
 4. Przestrzegania prawa przez odpowiednie służby o dobrostanie zwierząt przewożonych do uboju do Polski z krajów ościennych (szczególnie drobiu żywego)
 5. Obligatoryjnego kontrolowania jakości przychodzącego na polski rynek mięsa i produktów drobiowych spoza UE
 6. Dopuszczania na nasz rynek jedynie produktów żywnościowych spoza UE, wytwarzanych wg tych samych reguł prawnych, jakie obowiązują w UE
 7. Obligatoryjności znakowania mięsa z podanym krajem wytworzenia ( spoza UE )i producenta (zakaz sprzedaży mięsa anonimowego)
 8. Zakazu stanowienia prawa bez możliwości wcześniejszych konsultacji oraz wbrew woli z organizacjami społeczno-zawodowymi, których to prawo dotyczy (np. stanowienie prawa dotyczącego likwidacji chorób drobiu zwalczanych z urzędu bez odszkodowań)
 9. Nie nadawania rozgłosu medialnego przy zwalczaniu chorób drobiu (np. grypy ptaków, która jest chorobą ptaków a nie ludzi)
 10. Zmiany jednoinstancyjnych decyzji lekarzy powiatowych, bez możliwości odwołania
 11. Odszkodowań za skutki prawa likwidującego możliwość dotychczas prowadzonej produkcji rolniczej (np. przy ustawie o odrolnieniu terenów miejskich czy o uciązliwości zapachowej i innych)
 12. Uszczelnienia polskiego obszaru dla towarów będących w tranzycie poza UE
 13. Zaprzestania przez urzędowych weterynarzy pracujących w ubojniach drobiu, dbania o interesy tych zakładów a skupienie się wyłącznie na problematyce weterynaryjnej
 14. Zmiany prawa, zmierzającego do skutecznego egzekwowania terminów płatności, za sprzedane przez rolników produkty (np. obligatoryjność naliczania odsetek po przekroczeniu terminu płatności a także opodatkowania nieuzasadnionych a wymuszonych na rolnikach dodatkowych dochodów uzyskiwanych przez odbiorców produktów rolniczych, np. sieci handlowe, ubojnie, hurtownie)
 15. Zapewnienia opłacalnych i przewidywalnych cen za żywiec drobiowy i inne produkty rolnicze
 16. Obligatoryjności umów kontraktacyjnych z ceną przewidywalną i opłacalną
 17. Skutecznego pilnowania zasad uczciwej konkurencji i niedopuszczania do sprzedaży towarów rolniczych poniżej kosztów wytworzenia
 18. Sprawiedliwej redystrybucji wartości dodanej wytworzonych przez polskich rolników towarów rolniczych,

Sprzeciwiamy się

 1. Niespójnym działaniom, szczególnie resortu rolnictwa, które to działania z jednej strony wspierają rozwój produkcji rolniczej (np. poprzez ARiMR), a z drugiej nie troszcząc się o uczciwą konkurencję produktów rolniczych, będących na polskim rynku
 2. Nieuczciwej, lobbystycznej walce, przeciwko polskiej produkcji rolniczej, przy pomocy polskich rozwiązań prawnych, wykraczających poza średnią, obowiązującą w innych krajach UE.