Spotkanie członków ZPiHDŚP w Lutomiersku

Dania 18 lutego 2011 r. w Lutomiersku odbyło się spotkanie członków Zrzeszenia Producentów I Hodowców Drobiu Środkowej Polski .

   1. Porządek zebrania obejmował:

   2. Omówienie sytuacji w drobiarstwie – relacja ze spotkań na szczeblu samorządowym i rządowym.
   3. Dyskusja nad wypracowaniem wniosków na posiedzenie Komisji Dialogu Społecznego,
   4. Sprawy różne.

Wśród omawianych tematów pojawił się również problem znakowania mięsa drobiowego pochodzącego z krajów trzecich. Zwrócono uwagę na fakt, że to konsument jest oszukiwany i pozbawiony możliwości wyboru.

W dyskusji poruszono również temat naszego przewodnictwa w UE. Poruszenie zebranych wywołała informacja o braku, w programie prezydencji, nie tylko rozmów o drobiarstwie, ale również brak jakichkolwiek punktów podnoszących problem rolnictwa.

Zebrani zobowiązali Zarząd naszego Zrzeszenia, aby w porozumieniu z Polskim Związkiem Zrzeszeń Hodowców i Producentów Drobiu wystąpić z petycją do Rządu w tej sprawie.