Spotkanie członków Zrzeszenia Producentów i Hodowców Drobiu w Lutomiersku

28 kwietnia w Lutomiersku odbyło się spotkanie członków ZPIHDŚP. Oprócz hodowców należących do ZPiHDŚP w zebraniu uczestniczyli zaproszeni goście: przedstawiciele naszego stałego partnera handlowego Wytwórni Pasz i Koncentratów “TASOMIX”, VET-LAB Z Brudzewa oraz Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych AXA.

Po przywitaniu przybyłych przez Prezes ZPiHDŚP głos zabrali przedstawiciele Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych AXA przedstawiając zebranym Plan Inwestycyjny AXA PLUS oraz zachęcając do podjęcia współpracy.

W kolejnym punkcie spotkania przedstawiciele WPiK “TASOMIX” przedstawili aktualną sytuację na rynku pasz. Pomimo i tak już wysokich cen pasz, w niedalekim czasie wysoce prawdopodobne są podwyżki spowodowane wysokimi cenami surowca wykorzystywanego do produkcji.

Trzecim punktem spotkania było wystąpienie Pana dr Piotra Kwiecińskiego – właściciela VET-LAB Brudzew. Pan dr Piotr Kwieciński przedstawił zebranym wykład na temat “Diagnostyki różnicowania schorzeń ruchu kurcząt”. Wśród omawianych jednostek chorobowych znalazły się m.in.: krzywica, dyschondroplazia kości piszczelowej, osteomielitis- zapalenie szpiku kostnego i inne.