Spotkanie członków Zrzeszenie Producentów i Hodowców Drobiu Środkowej Polski

Dnia 29.09.2011 r. w Lutomiersku odbyło się spotkanie członków ZPiHDŚP. Wśród zaproszonych gości obecny był przedstawiciel Wytwórni Pasz i Koncentratów TASOMIX.

Na spotkaniu omówiono aktualną sytuacje na rynku drobiu oraz najważniejsze problemy branży.

Wśród omawianych tematów znalazł się m. in.: problem importu drobiu z poza UE, ceny pasz oraz grup producenckich.

Wszystkie tematy wzbudziły zainteresowanie i dyskusje wśród zebranych.