Spotkanie Federacji Branżowych Związków Producentów Rolnych

W dniu 28.07.2009 r. w Warszawie odbyło się spotkanie Federacji Branżowych Związków Producentów Rolnych. Celem spotkanie było wypracowanie wspólnego stanowiska dotyczącego projektu ustawy z dnia 16 czerwca 2009 roku o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw. Wspólnie wypracowane wnioski złożono w Ministerstwie Finansów.

Więcej informacji na stronie www.fbzpr.org.pl/arti.php?id=aktualny.htm