Spotkanie hodowców w Konstantynowie Łódzkim

W dniu 05.05.2008 w Konstantynowie Łódzkim odbyło się drugie już spotkanie hodowców i producentów drobiu. W zebraniu uczestniczyło 15 osób oraz zaproszony na spotkanie Pan Witold Boguta. Posiedzenie było poświęcone omówieniu szczegółów dotyczących problematyki tworzenia grup producenckich.

Spotkanie rozpoczęła Prezes Zarządu – Pani Krystyna Jędrzejka. Następnie Pan Boguta starał się wyjaśnić zgromadzonym wszelkie wątpliwości dotyczące powstawania i funkcjonowania grup producenckich. Uczestnicy spotkania mieli możliwość poprzez zadawanie pytań wyjaśnić pojawiające się różnego rodzaju niejasności i niezrozumiałości.

Zebranym zostały przedstawione warunki tworzenia się grup producentów rolnych, poszczególne etapy powstawania grupy a także omówiono przykładowy statut spółdzielni. Przedyskutowano również problem wyboru właściwej formy prawnej dla tworzonej grupy producenckiej.