Spotkanie hodowców w Lutomiersku

Dnia 12.12.2008r. w Lutomiersku odbyło się spotkanie producentów i hodowców drobiu, w którym brało udział 28 członków naszego Zrzeszenia.

Dodatkowo wśród zaproszonych gości pojawili się przedstawicieli firmy Alfatermika. Zakres działania wspomnianej firmy obejmuje rynek systemów klimatyzacji oraz techniki grzewczej.

Na spotkanie przybył również Pan Krzysztof Cichocki, który zapoznał zebranych z mającą wejść w życie 1 stycznia 2009r. ustawą o zwalczaniu salmonellozy u drobiu.

Zebranie rozpoczęła Prezes Zrzeszenia Producentów i Hodowców Drobiu Pani Krystyna Jędrzejka, która przywitała przybyłych hodowców oraz zaproszonych gości a także wprowadziła w tematykę spotkania.

Następnie swoja wystąpienie rozpoczęli Panowie z Firmy Alfatermika Przedstawili oni swoją firmę oraz zaprezentowali hodowcą ofertę i możliwość zainstalowania nagrzewnic w kurnikach.

Kolejnym, niezwykle ważnym dla hodowców punktem spotkania było wystąpienia Pana Krzysztofa Cichockiego, dotyczyło ono ustawy o zwalczaniu salmonelli. Ustawa ta budzi wiele kontrowersji a przede wszystkim obaw u polskiego hodowcy brojlera. Wspomniany akt normatywny zawiera wiele nieścisłości, jak również błędów (w ocenie producentów drobiu). Nasze zastrzeżenia budzi chociażby sam proces pobierania próbki do badania, nie wspominając już o braku w ustawie zapisu kto ponosi koszty likwidacji stada w przypadku wykrycia w stadzie obecności serotypów salmonelli enteritidis lub typhimurium.

Wspomniany temat wzbudził u hodowców żywe zainteresowani i dyskusje. Opuszczenie przez ustawodawcę takiego zapisu może doprowadzić do zniszczenia polskiego drobiarstwa. Przybyłym hodowcom został rozdany wzór listy rolników, ich rodzin i pracowników. Zebranymi podpisami pragniemy wyrazić swój sprzeciw wobec tak stanowionego prawa, mamy nadzieje, że posłużą one również w następnym etapie do obrony warsztatów pracy i przyszłości drobiarstwa w Polsce.

Lista rolników producentów, ich rodzin i pracowników – pobierz