Spotkanie hodowców w Lutomiersku

Dnia 27.06.2008r. w Lutomiersku dobyło się spotkanie członków Zrzeszenia Producentów i Hodowców Drobiu Środkowej Polski.
Podjęto na nim już po raz trzeci tematykę dotycząca tworzenia i funkcjonowania grup producenckich. Nawiązano do międzywojewódzkiego zebrania hodowców z 16.06.2008r. w Ostrowie Wielkopolskim. Przedstawiono rozwiązania tych hodowców, którzy już zdecydowali się na utworzenie grupy producenckiej. Przypomniano, że jedną z form prawnych, która mogłaby w sprawny sposób zorganizować funkcjonowanie grupy producenckiej jest spółka z o. o.

Na spotkaniu omówiono również problem transportu kurcząt i długość czasu ich przewozu. Zaniepokojenie wzbudziła propozycja Komisji Europejskiej z dn. 28. 05. 2008r. dotycząca zniesienia, istniejącego od 1997 roku, zakazu importu świeżego mięsa drobiowego odkażanego chlorem ze Stanów Zjednoczonych do krajów unijnych. W krajach członkowskich technologia chemicznego odkażania kurczaków w chlorze jest zakazana i większość państw wspólnotowych w tym i Polska wyraziła sprzeciw wobec przedstawionej propozycji.

Kolejny temat spotkania nawiązywał do konferencji: “Genetycznie zmodyfikowane organizmy a środowisko przyrodnicze” zorganizowanej w dniu 19 czerwca br. w Urzędzie Marszałkowskim w Łodzi. GMO to organizmy zmodyfikowane genetycznie, których geny zostały celowo zmienione przez człowieka. Ich stosowanie i rozpowszechnianie budzi wiele nadziej, ale jednocześnie pojawiają się wątpliwości i obawy. Stanowią zagrożenie dla genetycznej czystości gatunków. Wprowadzenie żywności genetycznie modyfikowanej w Europie spowoduje zakłócenia naturalnego ekosystemu.

Na koniec uczestnicy zebrania życzyli sobie spokojnych wakacji. Wyrazili również chęć ponownego spotkania i omówienia tematu grup producenckich we wrześniu.