Spotkanie hodowców z przedstawicielami mieszalni pasz WIPASZ w Konstantynowie Łódzkim

W dniu 21 października 2008 r. w Konstantynowie Łódzkim odbyło się spotkanie członków Zrzeszenia Producentów i Hodowców Drobiu Środkowej Polski z przedstawicielami mieszalni pasz “Wipasz”. W zebraniu uczestniczyło 27 osób w tym 6 reprezentantów wspomnianej mieszalni pasz.

Spotkanie rozpoczęła Pani Krystyna Jędrzejka Prezes ZPiHDŚP, która przywitała przybyłych gości. Następnie Pan Krzysztof Więczkowski (Dyrektor Sprzedaży Działu Drobiowego) przedstawił wszystkich uczestniczących w spotkaniu przedstawicieli mieszalni pasz “Wipasz”.

Kolejnym punktem zebrania była prezentacja Pana Marka Mrozowskiego. Dotyczyła ona właściwej wentylacji w kurniku. Zostały przedstawione również wymagania termiczne brojlerów w tym wpływ wilgotności na optymalną temperaturę na obiekcie bez chłodzącego działania ruchu powietrza, wpływ ruchu powietrza na odczuwalną temperaturę z uwzględnieniem różnej wilgotności, optymalny ruch powietrza na hali w zależności od wieku ptaków a także wpływ powierza na temperaturę odczuwalna przez ptaki. Pan Marek Mrozowski przedstawił również wady i zalety programów świetlnych.

Następnie swoją prezentację rozpoczął Pan Ryszard Kaniewski. Wystąpienie odnosiło się do ogólnych działań higienicznych stosowanych w kurnikach. Czystość oraz ugruntowanie świadomości właściwej higieny jest niezwykle ważnym elementem. Poruszono problem walki ze szkodnikami oraz przedstawiono jednostki chorobowe przenoszone przez gryzoni. Omówiono bakterie oraz wirusy, a także ich odporność lub wrażliwość na preparaty dezynfekujące. Zwrócono między innymi uwagę na to, że im większa wilgotność na hali tym lepsze działanie środka dezynfekującego. Wśród cech dobrego preparatu dezynfekującego wymieniono m. in.: właściwą siłę bakteriobójczą w stosunku do szerokiej gamy drobnoustrojów, krótki czas działania, niskie stężenie, brak powstawania odporności u niszczonych zarazków, skuteczność w każdym środowisku. Czystość na hali uwzględnia również właściwe mycie obiektu, zwrócono uwagę na czyszczenie poideł oraz wlotów powietrza, aplikację środka czyszczącego, rodzaje preparatów czyszczących oraz na samą kontrolę po myciu.

Hodowcy w razie jakichkolwiek niejasności mieli możliwość zadawania pytań występującym w celu rozwiania swoich wątpliwości.

Na spotkaniu przedstawiciele mieszalni “Wipasz” starali się zapoznać i przybliżyć hodowcom sposób funkcjonowania i organizacji swojej firmy, a także zachęcić do podjęcia szerszej współpracy.

Spotkanie okazało się niezwykle owocne ze względu na to, że hodowcy mieli możliwość pogłębić swoją fachową wiedzę. Przedstawiciele mieszalni “Wipasz” mogli natomiast zapoznać się z hodowcami i działalnością naszego Zrzeszenia.