Spotkanie konsultacyjne branżowych organizacji drobiarskich

W dniu 10.03.2011 r. w siedzibie Krajowej Rady Drobiarstwa – Izby Gospodarczej odbyło się spotkanie konsultacyjne przedstawicieli KRD – IG z organizacjami reprezentującymi hodowców i producentów drobiu. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele Krajowej Izby Producentów Drobiu i Pasz (KIPDiP) Pan Prezes Izby prof. dr hab. Stanisław Wężyk, Wiceprezes Izby dr hab. Henryk Malec oraz Pan Stanisław Nydzińskia także reprezentanci Polskiego Związku Zrzeszeń Hodowców i Producentów Drobiu (PZZHiPD)Pan Prezes Andrzej Danielak i Pani Anna Zubków. Krajową Radę Drobiarstwa – Izbę Gospodarczą reprezentowali członkowie Prezydium, Pan Prezes Rajmund Paczkowski, Pan Prezes Piotr Kulikowski, Pan Prezes Maciej Przyborski oraz Pan Prezes Antoni Rączka a także Dyrektor Generalny KRD-IG Pan Łukasz Dominiak.

Celem spotkania było wypracowanie wspólnego stanowiska polskiej branży drobiarskiej i zaprezentowanie go na najbliższym posiedzeniu Zarządu a.v.e.c. w Brukseli m.in. w zakresie następujących kwestii: 

  1. Znakowania (informacja o miejscu pochodzenia),
  2. Dobrostanu zwierząt oraz
  3. Salmonelli.

Krajowa Rada Drobiarstwa – Izba Gospodarcza jako jedyny przedstawiciel Polski w ramach struktury unijnej organizacji branżowej a.v.e.c ma możliwość prezentacji stanowiska zgodnego z interesem krajowego sektora drobiarskiego. Jednakże w chwili obecnej Polski głos w UE wydaje się być niepełny bez wsparcia organizacji reprezentujących hodowców i producentów drobiu. Konieczne jest zatem podjęcie wspólnych, skoordynowanych działań przez wszystkich uczestników rynku na każdym z etapów łańcucha produkcji w celu wypracowania jednolitego stanowisko sektora. Niezbędne będzie również określenie modelu ściślejszej współpracy na przyszłość także w pozostałych obszarach.

W związku z powyższym Krajowa Rada Drobiarstwa – Izba Gospodarcza zaproponowała przybyłym przedstawicielom organizacji formułę regularnych posiedzeń oraz wspólnej reprezentacji podczas spotkań branżowych w Brukseli.